2. Karin van Doormaal

Fractieondersteuning, Commissie Economische Stimulering

Ik vind het belangrijk dat iedereen tot zijn recht kan komen.

Ik ben geboren en getogen in het Brabantse Haghorst (bij Hilvarenbeek). Sinds 1989 woon ik in Heerlen.

Ik ben juridisch adviseur bij de Rechtswinkel Maastricht en lid van de klachtencommissie voor personeel van Xonar. Daarnaast ben ik voorzitter van het bestuur van moedercentrum De Heksenketel en vicevoorzitter van het bestuur van de Andreasparochie (Heerlerbaan).

Ik vind het belangrijk dat iedereen tot zijn recht kan komen. Daar wil ik ook graag vanuit GroenLinks mijn steentje aan bijdragen, door ervoor te zorgen dat in het beleid van de gemeente rekening wordt gehouden met de mensen die moeite hebben om in de huidige samenleving mee te komen. Daarnaast wil ik mij inzetten voor een duurzaam gemeentelijk beleid.