Sajjad Rahnama-ï

Raadslid / Fractievoorzitter

Alles waarmee we te maken hebben, wordt mede bepaald door de politiek.

Ik ben geboren in Teheran Iran. Als arts ben ik werkzaam in het academisch ziekenhuis Maastricht, waar ik bezig ben met mijn promotie-onderzoek naar functionele blaasziekten, bij de urologie. Daarnaast heb ik ook privé de nodige hobby’s en interesses.

Motto.

Gelijke kansen voor iedereen in Heerlen!

Persoonlijk.

Ik ben geboren in Teheran Iran. Als arts ben ik werkzaam in het academisch ziekenhuis Maastricht, waar ik bezig ben met mijn promotie-onderzoek naar functionele blaasziekten, bij de urologie. Daarnaast heb ik ook privé de nodige hobby’s en interesses. Die combinatie van werk en privé is inspirerend. Ik probeer niet meer dan 3 avonden per week te vergaderen. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.   
Ik ben getrouwd en heb 1 zoon (Behzad). Ik ben breed geïnteresseerd in de mens en zijn/haar omgeving. Daarbij denk ik niet alleen aan geneeskundige aspecten, maar ook aan welzijn. En niet alleen op het lokale vlak, maar ook nationaal en internationaal. Daarnaast is mijn hobby muziek maken. Ik speel de Tar. Dat is een klassiek Iraans instrument; de voorganger van de gitaar. 

Politiek.

Ik ben sinds een paar jaar lid van GroenLinks. Echt actief ben ik sinds 5 jaar. Eerst was ik secretaris van de afdeling.  Nu ben ik raadslid/fractievoorzitter.

Motivatie.
Alles waarmee we te maken hebben, wordt mede bepaald door de politiek. Dat is zeer breed: Van veiligheid tot het feit dat er een nieuw zwembad komt bij jouw in de buurt of dat je medicijnen door de verzekering vergoed worden. Ook het feit of je auto mag rijden met 16 jaar of met 18 jaar wordt door de politiek bepaald. Zelfs de vraag of alcohol en drugs verboden zijn, is afhankelijk van politieke beslissingen.

Ambities
Mijn ambities zijn haast te veel om op te noemen. Een paar ambities zijn bijvoorbeeld: Een socialer beleid in Nederland dus ook in Heerlen. Hier moet men de gastvrijheid van de Nederlanders laten zien. Ook het milieu vind ik belangrijk. Dit betekent geen afbraak meer van de groenvoorzieningen in ons land.  Ik zie niet graag discriminatie , in welke vorm dan ook. Daarnaast vind ik dat er geen verdere afbraak mag plaatsvinden van welzijnstaken en het sociale stelsel. Ook niet van ons zorgstelsel. Respect voor iedereen, beter onderwijs, mooie stadsparken, investeren in de jeugd, het koesteren van het verenigingsleven, het streven naar een multiculturele samenleving en een rechtvaardige buitenlandse politiek. Kortom: ik ben  vooruitstrevend met uitgesproken ambities.

Mijn politieke rol
Ik zie voor mezelf een sociale en groene stem weggelegd in de raad. Daaraan wil ik werken. Bepaalde groepen zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. Er moeten meer vrouwen, meer  jongeren, meer allochtonen en meer  beter opgeleide mensen in de politiek komen. Deze moeten de oude politiek doorbreken en niet meer blind achter Amerika aanhollen en alle kapitalistische idealen na streven. Veel beter is het om een eigen visie te vormen. Nederlanders zijn gewend om na te denken en eigen opvattingen te hebben. Kijk naar het Poldermodel dat vaak wordt aangehaald. In de internationale politiek gebeurt dat veel te weinig. Het gevaar van fijnstof in de lucht is bijvoorbeeld veel groter dan het gevaar van terrorisme, waarop nu zo wordt gehamerd. Dit item wordt te vaak misbruikt om mensen bang te maken en eigen verborgen agenda´s op verschillende vlakken door te voeren. De mensen moeten ook wakker worden geschud. Gelukkig is dat ook voor een deel gebeurd. Men gelooft al lang niet meer alles wat op de TV komt en men is veel kritischer geworden. Dat maakt de weg vrij voor de weldenkende pragmatische politicus met het hart op de goede plaats. Zo is een rem ontstaan op de oude achterkamertjespolitiek waarbij op patrenalistische wijze de trend van bovenaf werd bepaald.