18 maart Waterschapsverkiezingen

Op 18 maart worden Provinciale Staten gekozen, tegelijkertijd mogen we het bestuur van onze waterschappen kiezen. Alle aandacht, zowel van de media lijkt met name te gaan naar de aanstaande Provinciale Staten verkiezingen. Jammer, ook mensen met een sterk gevoel voor ecologie, natuur en groen zijn de Waterschapsverkiezingen van belang!

 

Waterschappen zijn in geheel Nederland door hun portefeuille en grondpositie een belangrijke speler in het buitengebied. Het waterschap is voor natuurbeheerders, agrariërs en bedrijven, schadebestrijders en WBE, sportvissers, heemkundeverenigingen, natuurverenigingen, wandelverenigingen en recreanten een ontzettend belangrijke partner. Vanuit gezamenlijke belangen  op het gebied van waterkwaliteit, hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling, ecologische structuurversterking, innovatie, energie opwek en grondbeheer is het waterschap voor hen absoluut onmisbaar. Daarom is een hoge opkomst uit  uw gelederen, maar ook vrijwilligers in het groen en natuurliefhebbers heel belangrijk. Ook wij kunnen en behoren een bondgenoot te zijn in een integrale aanpak van het buitengebied en een stevige ontwikkeling van onze natuur!

 

Ons programma kunnen jullie hier vinden:

http://www.waternatuurlijk.nl/roer-en-overmaas/

 

Mijn naam is Ruben van Beusekom, ik ben 29 jaar en woon in Kerkrade. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan bij een Zuid-Limburgse overheid waar ik mijn passie voor groen, natuur, cultuurhistorie en duurzaamheid als projectmedewerker en beleidsadviseur verder vorm heb gegeven.

Sinds 2013 ben ik parttime actief als zelfstandig adviseur op het gebied van gebiedsontwikkeling, duurzaamheid, faunabeheer, en (natuurlijk)landschapsbeheer. Ik streef ernaar belangen te verbinden en maatschappelijk draagvlak voor natuur te creëren met mijn innovatieve aanpak en ideeën. Dit draagvlak is enkel te realiseren door een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde en gebruik . Dit betekent voor mij, een natuur en buitengebied dat voor zoveel mogelijk mensen een belangrijke rol in hun leven weet te vervullen en in staat is iets toe te voegen, die meerwaarde. Een balans tussen  de sociale, ecologische én de economische belangen is hierbij cruciaal.

In mijn vrije tijd geniet ik ervan om samen met mijn honden langs een van de vele meanderende beken die onze regio rijk is te wandelen, genieten van het mooie groen. Tot rust komen, dat is voor mij een meerwaarde.

 

Onze kandidatenlijst met ook kandidaten uit de Oostelijke Mijnstreek/Parkstad en Zuid-Limburg kunt u hier vinden : http://www.waternatuurlijk.nl/kandidaten-roer-en-overmaas/

 

Daarnaast zijn wij actief op Facebook, het is voor ons van belang om deze pagina zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. Jullie kunnen ons hierbij helpen door onze pagina te liken en inhoud te delen en te liken:

https://www.facebook.com/WNRoerenOvermaas

 

Hartelijke groet,

drs. Ruben van Beusekom

Nummer 3, Lijst 3 Water Natuurlijk, Roer en Overmaas