GroenLinks Heerlen e.o. heeft net als ander zuid-limburgse GroenLinks afdelingen raadsvragen gesteld over het Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADVL). GroenLinks knokt voor een tolerante samenleving. In onze huidige samenleving, met groeiende spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen, is een antidiscriminatie voorziening volgens GroenLinks onontbeerlijk voor preventie en registratie van, en goede voorlichting over discriminatie.

In mei 2008 heeft de gemeenteraad van Maastricht het stappenplan vastgesteld dat zou leiden tot een antidiscriminatie voorziening (ADV) in Limburg. Tussen mei en juni zou volgens dit stappenplan overeenkomst bereikt worden tussen de aan de voorziening deelnemende gemeentes waaronder ook de gemeente Heerlen.

Hierop volgend zou in de periode juni tot december 2008 – of eerder indien mogelijk –gewerkt worden aan de vormgeving en implementatie van de ADV (o.a. het zoeken van een bestuur, het oprichten van een stichting, het zoeken van locaties, het opzetten van een website, etc).

 

In het stappenplan van Maastricht was de start van de ADV voorzien voor januari 2009, of eerder indien mogelijk. Op 2 februari 2009 heeft het college van B&W van Maastricht de gemeenteraad geïnformeerd dat de ADV nog niet van start is gegaan en dat dit – zonder een datum te noemen – nog niet mogelijk is.

Daarbij was de meest vertragende factor de instemming van de deelnemende gemeentes!

 

Navraag bij de tijdelijke ADV – ondergebracht bij Traject – heeft geleid tot de volgende informatie:

De huidige opdracht van de tijdelijke ADV behelst de behandeling van meldingen en klachten. Meldingen worden slechts geregistreerd. Voor klachten wordt een oplossing gezocht of wordt bemiddeld. Ten slotte behoort ook monitoring tot de taakomschrijving van de tijdelijke ADV. Dit laatste houdt in dat iedere vier maanden een overzicht van aantallen opgesteld wordt met geanonimiseerde omschrijvingen.

Aan deze taakomschrijving ontbreken dus de voorlichting, preventie en beleidsadvies die behoren tot de taken van een volwaardige ADV.

Bovendien is voor het vervullen van de taakomschrijving slechts 0,7 fte voorzien voor heel Zuid Limburg.

 

 

Website www.advlimburg.nl

Navraag bij de tijdelijke ADV heeft geleid tot de informatie dat de tijdelijke ADV voor een aanzienlijk deel kampt met de moeilijkheid om haar bekendheid goed te continueren, met name door alle wisselingen en vooruitgeschoven plannen. Veel mensen denken nog altijd dat de tijdelijke ADV aan de Cortenstraat 4 te Maastricht  gelegen is, hetgeen al zo’n vijf jaar niet meer het geval is.

 

In een tijd waarin veel mensen hun weg hebben gevonden naar het internet en waarin met een simpele zoekmachine alle informatie binnen handbereik is, is het volgens GroenLinks Heerlen essentieel dat voor een dergelijk belangrijke voorziening als de ADV de juiste contactgegevens terug te vinden zijn. Een simpele zoekopdracht met de zoektermen “discriminatie heerlen” is echter als adres de Cortenstraat 4 Maastricht terug te vinden. Bij een zoekopdracht naar “anti discriminatie Maastricht” verschijnt de ogenschijnlijk nieuwe website van de ADV Limburg: www.advlimburg.nl. Op deze website wordt de informatie van de tijdelijke ADV vermeld, maar met vele spelfouten en onjuiste telefoonnummers. Navraag bij Traject heeft geleerd dat men bij de tijdelijke ADV niet op de hoogte was van het bestaan of de ontwikkeling van deze website en dat hierover bijgevolg geen overleg heeft plaatsgevonden!

 

Het bovenstaande vond de fractie GroenLinks Heerlen reden genoeg om de genoemde vragen voor te leggen aan het college van B&W van de gemeente Heerlen.