Artikel 35 vragen

GroenLinks Heerlen e.o. stelt artikel 35 vragen met betrekking tot het rapport TAUW (Pro-rail bepaalt, Heerlen betaalt!)

Zie voor de vragen de bijlage. Mocht u hier op willen reageren, stuur dan een e-mail naar onze fractievoorzitter Sajjad Rahnama’i of neem contact op dit emailadres: heerlen@groenlinks.nl