GroenLinks Parkstad is weer op weg.

Laatste tijd hadden wij meer vergaderingen. Zowel bestuursvergaderingen, als Lokale Ledenvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen.
Daarnaast hadden wij ook verschillende commissievergaderingen.
Afgelopen tijd hebben wij de Permanente Campagnecommissie, Nieuweledencommissie en vandaag de Kascommissie opgericht. De kascommissieheeft het stukje van het afgelopen jaar nagekeken en het werd door die commissie en daarna door de leden goedgekeurd.
Vervolgens heeft Marleen Stijns, onze penningvrouw, de begroting van 2018 uitgelegd.
Stef Blom, onze secretaris, heeft een verslag geschreven over het afgelopen jaar en dit was heel interessant voor de leden.
De leden applaudisseerden onze notulist Metra Daliry, omdat ze altijd voor ons de verslagen schrijft.
Binnenkort zal de Permanente Campagnecommissie meer actief worden, voornamelijk tijdens de Provincieverkiezing.
De Nieuweledencommissie zal binnenkort contact opnemen met de leden van heel Parkstad en probeert om ze actief te laten blijven bij GroenLinks.
Wij zullen regelmatig borrels organiseren bij diverse gemeentes, zodat alle leden meer dichtbij komen en zich thuis voelen. Dus heel druk met heel veel vergaderingen.
In alle vergaderingen was de sfeer heel leuk en vriendelijk.
Vandaag was de Algemene Ledenvergadering van heel Parkstad en er waren mensen uit drie gemeentes namelijk Heerlen, Landgraaf en Kerkrade.
Tijdens die vergadering kwam er een nieuwe bestuurslid bij ons, namelijk Annette Brouwersen herkiezing van twee andere bestuursleden namelijk Jawad Rahnama’i en Marleen Stijns.
Vervolgens, zoals bij het huishoudelijk reglement van GroenLinks Parkstad staat, moet de voorzitter ook direct gekozen worden door de leden van Parkstad.
Deze keer hebben ze voor de derde keer mij als voorzitter gekozen.
Bij dezen wil ik graag alle leden van GroenLinks Parkstad en ook het bestuur van Parkstad hartelijk bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking.

Bedankt alle mensen dat ze tijdens de verkiezing en verschillende activiteiten ons hebben geholpen.
Daarnaast wil ik de nieuwe bestuursleden van harte welkom heten.

Wil je actief worden bij GroenLinks Parkstad? Neem gerust contact met ons op (parkstad@groenlinks.nl) en kom bij onze vergaderingen.

Ik hoop dat wij in de komende tijd goed kunnen samenwerken en iets kunnen betekenen voor ons Parkstad.

De Verandering begint hier.

Met vriendelijk groet,

Ali Daliry

Voorzitter GroenLinks Parkstad Limburg

 

Beelden van de ALV van 26 juni 2018