Duurzaam, Sociaal, Rechtvaardig

De campagne voor de provinciale verkiezingen begint op gang te komen. Hierbij de 10 speerpunten van GroenLinks voor de verkiezingen.

 

10 Speerpunten voor GroenLinks Limburg

  1. De provincie Limburg gaat een koppositie innemen op het gebied van klimaatbeleid en duurzaamheid, met als doelen eenklimaatneutrale organisatie in 2030 en klimaatneutrale provincie in 2050.

  2. De provincie Limburg stimuleert het vormgeven van de circulaire economie.

  3. De Provincie neemt een actieve en regisserende rol in de energietransitie op zich.

  4. De Provincie zet in op verbinding met het Europese HSL-netwerk en de verbetering van de regionale spoorlijnen.

  5. Continueren van de sociale agenda, met in acht nemen van monitoring van de resultaten en budgettering.

  6. Het uitvoeringsprogramma fiets wordt ook na 2019 voortgezet en er wordt budget voor vrijgemaakt.

  7. De activiteiten op Maastricht Aachen Airport worden afgebouwd.

  8. De provincie Limburg formuleert actief natuurbeleid gekoppeld aan het Nationaal Natuur Netwerk en trekt er ruimhartig budget voor uit.

  9. De provincie zet in op en stimuleert circulaire, natuur-inclusieve landbouw en veeteelt.

  10. Watervervuiling wordt proactief tegengegaan.