Persbericht

Heerlen krijgt coalitie van SP, OPH, VVD, D66, CDA en GroenLinks

Met lef doorbouwen aan een trotse stad

Een sociale, levendige stad, waar iedereen mee kan doen en die bereid is moedige en onorthodoxe keuzes te maken. Daarvoor staat de nieuwe coalitie die het stadsbestuur van de gemeente Heerlen gaat vormen. De coalitie, die zes wethouders gaat leveren, bestaat uit SP, OPH, VVD, D66, CDA en GroenLinks.

De nieuwe coalitie staat voor een stad met lef, die trots is op haar verhaal en staat voor haar inwoners. Zo komt er een speciaal ouderenloket, staan we voor een sterk verenigingsleven en zetten we de sociale koers van de stad voort en bouwen die verder uit.

In het centrum kiezen we voor meer levendigheid, groen en verduurzaming. Ook komt er een centrumbad. In onze buurten gaat het onderhoudsniveau de komende jaren omhoog en komen er buurtconciërges.

De partijen hebben een aantal investeringsgebieden benoemd. Dit zijn: sociale stad, de ontwikkeling van het centrum, leefbare buurten, economie en werk. Daarnaast krijgen verduurzaming en betere communicatie met onze burgers de komende jaren extra aandacht.

De portefeuilleverdeling is als volgt afgesproken:

  • Peter van Zutphen (SP): Welzijn, WMO, Volksgezondheid, Armoedebestrijding, Centrumontwikkeling. Locoburgemeester.
  • Frank Simons (OPH): Middelen, Ruimtelijke Ordening (incl. IBA), Herstructurering.
  • Martin de Beer (VVD/D66): Economie, Arbeidsmarkt, Participatie, Sport.
  • Charles Claessens (CDA): Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu, Afval.
  • Jordy Clemens (SP): Onderwijs, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Wonen (incl. wijkvoorzieningen).
  • Adriane Keulen (OPH): Integraal Ouderenbeleid, Buurtgericht Werken, Publieke Dienstverlening.

Heerlen staat de komende jaren voor enorme opgaves en de nieuwe coalitie heeft grote ambities. Daarom kiezen we voor zes wethouders, die samen 5,1 fte kosten.

EINDE PERSBERICHT

Meer informatie:

Ron Meyer

+31 6 28 64 72 95