In juni heeft HeerlenMondiaal de gemeenteraden van Beekdaelen, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld verzocht om een motie hierover aan te nemen. Brunssum en Voerendaal hebben dat al eerder dit voorjaar gedaan. Eind augustus heeft ook GroenLinks de gemeenteraad van Heerlen per brief opgeroepen om zo’n motie te steunen.

Voor Heerlen heeft meegespeeld dat de situatie er in de loop van de tijden nog erger is geworden met als absoluut dieptepunt de branden in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos.

Hier zijn enkele overwegingen van de Heerlense gemeenteraad:

  • er thans sprake is van een Griekse tragedie en ramp op humanitair vlak n.a.v. de ontstane situatie in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos ten gevolge van de branden;
  • het met name weer de kinderen en andere kwetsbaren zijn die dientengevolge onder de meest mensonterende omstandigheden daar verblijven en zeker niet schuldig zijn aan de branden;
  • dit vraagt om Europese hulp en solidariteit, zeker omdat Griekenland ook lid is van de EU en veel meer dan evenredig getroffen is door de vluchtelingenproblematiek;
  • Nederland normaliter humaniteit hoog in haar vaandel heeft staan en anderen graag de maat neemt als het om mensenrechten en dit soort aangelegenheden gaat; en
  • Nederland het helaas nu laat afweten en slechts mondjesmaat, slechts 100, vluchtelingen uit Moria wil opnemen, daar waar andere landen veel toeschietelijker zijn;

De gemeenteraad is dan ook van mening dat de Nederlandse regering tot de orde geroepen dient te worden om in dezen humaner te zijn en meer kwetsbare vluchtelingen, en met name kinderen, kinderen met moeders en gezinnen, moet opnemen in Nederland en dat de gemeenten daartoe hun maximale invloed moeten aanwenden en tevens bereidheid moeten tonen naar vermogen in alle solidariteit vluchtelingen op te nemen.

Inmiddels heeft ook de gemeenteraad van Landgraaf een motie hierover aangenomen. Hiervoor is wat ‘aandringen’ van de fractie van GroenLinks in Landgraaf nodig geweest, vooral omdat het College van B&W in eerste instantie richting HeerlenMondiaal afwijzend heeft gereageerd.

Harrie Winteraeken