Opnieuw is er ophef ontstaan over het beleid van de gemeente Heerlen betreffende de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Twee weken geleden stuurde de Vluchtelingenwerkgroep 'Keer het Tij' een brief naar Burgemeester en Wethouders van Heerlen met het verzoek om opvang van een 38-jarige Iraanse vluchteling die al ruim anderhalf jaar in Heerlen verblijft en sinds mei 2006 dakloos is. Deze man is in augustus 2000 naar ons land gevlucht en valt onder de groep vluchtelingen waarvoor een specifieke pardonregeling wordt gemaakt. Zo gauw het nieuwe kabinet geïnstalleerd is en een plan van aanpak is opgesteld, zal deze vluchteling zeer waarschijnlijk een verblijfsvergunning ontvangen.
Afgelopen vrijdag werd van gemeentewege aan 'Keer het Tij' bericht, dat aan deze vluchteling geen opvang zal worden verleend omdat hij niet in Heerlen op straat is gezet. Hij is in Ter Apel (waar hij een week verbleef i.v.m. een nieuw asielverzoek) op straat gezet. De gemeente Heerlen huldigt het standpunt, dat hij dus maar in de gemeente Vlagtwedde, waar Ter Apel een onderdeel van vormt, moet aankloppen.

Sinds de aanname van de motie om in afwachting van het pardon geen vluchtelingen uit te zetten, is in veel gemeenten gevraagd om steun en opvang van deze mensen. Dit is gelukkig al door vele gemeenten ruimhartig gehonoreerd. Omdat een kabinetsformatie en het praktisch uitwerken van een pardon enige tijd in beslag neemt, is het humaan vluchtelingen alvast een dak boven het hoofd te bieden.

 

GroenLinks-Heerlen is van mening, dat ook de gemeente Heerlen in deze moet participeren op de aankomende pardonregeling en deze vluchteling dient op te vangen.
De fractievoorzitter van GroenLinks-Heerlen, Sajjad Rahnama'i, heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. (Zie voor de brief de map 'Schriftelijke vragen' elders op deze website).

 

Zo nodig zal GroenLinks verdergaande stappen overwegen.