Op maandag 23 december was er bij de ING-bank aan de Honigmanstraat in Heerlen een protestactie tegen de investeringen van de bank in sojabedrijven. Zo'n 20 mensen namen deel aan de actie, veel uit de Andreasparochie, maar ook van Parksjtad in Transitie en Heerlen Mondiaal.

Wat is er aan de hand?
Al heel lang wordt het Amazone regenwoud bedreigd door grootschalige landbouw, mijnbouw en de aanleg van wegen. Grote stukken bos worden gekapt of platgebrand om plaats te maken voor de verbouw van vooral soja. De grond wordt vergiftigd door de mijnbouw. De inheemse bevolking raakt haar bestaansbronnen kwijt, wordt verjaagd en soms vermoord.

De laatste jaren wordt gewerkt aan wegen, spoorwegen en havens in het Amazonegebied om het transport van vooral landbouwproducten te vergemakkelijken. Daardoor wordt de ver-woesting van het Amazonegebied versneld. Nederlandse bedrijven en banken werken hier aan mee.

Voorgeschiedenis
Toen pastor Geert Bles van de Andreasparochie door vrienden uit België werd aangesproken op de kwalijke rol van Nederlandse bedrijven en de Nederlandse overheid in het Amazonegebied, voelde hij zich geroepen om in actie te komen.
Binnen de Andreasparochie, Heerlen Mondiaal en de Steungroep Indianen in Brasil vond hij medestanders en samen vormden ze de Ama-zonewerkgroep. Ze benaderden de Nederlandse politiek, betrokken bedrijven, de kerk en de pers.
De uitzending van Zembla van 12 december 2019: 'Ramp in het regenwoud' was aanleiding voor de Amazonewerkgroep om de protestactie bij ING te organiseren.

In de uitzending werd gemeld dat Nederlandse banken en pensioenfondsen investeren in dub-ieuze projecten in Brazilië. Zo investeerde de ING 1,2 miljard dollar in sojabedrijven en is zo medeverantwoordelijk voor de ontbossing van het Amazone regenwoud.
De betrokkenheid van ING en andere banken en bedrijven bij de ontbossing van het Amazone-gebied moet ophouden.
Het zeer informatieve programma van Zembla is nog te zien op NPOstart, bv. met de link:
https://www.youtube.com/watch?v=Pdx2RvAmk_I

Bron: Inkijk Januari 2020

Foto: Pok Rie, https://www.pexels.com/@pok-rie-33563