Is Nederland eigenlijk wel klaar voor integratie? Met de benoeming van Ahmed Aboutaleb als nieuwe burgemeester van Rotterdam is er een heel nieuwe tijdperk aangebroken. De integratie discussie is weer in alle hevigheid losgebarsten en neemt vreemde wendingen aan. De ,Islam hetze’ van de afgelopen jaren in Nederland vormt mijns inziens een veel groter gevaar voor de veiligheid en vrede in onze Nederlandse samenvatting, dan welke terroristische aanslag dan ook!

De pogingen om de moslims en de Islam in een kwaad daglicht te brengen zijn op zijn minst opvallend te noemen. Het lijkt wel of men alles aangrijpt om de Islam aan te pakken. Niet alleen worden de moslims geassocieerd met het terrorisme en de verschrikkelijke aanslagen van 11 september, maar ook de fundamentele beginselen van de Islam worden bekritiseerd. Terwijl ook het christendom en het jodendom zaken als, homoseksualiteit en seks voor het huwelijk verwerpen en zelfs als zonde aanmerken, wordt er in de media net gedaan of dat enkel bij de islam het geval is. Als een kamerlid van de SGP vindt dat er geen vrouwen in de politiek thuishoren is dat de vrijheid van meningsuiting. Wanneer een moslim dat zegt, is hij een fundamentalist, een gevaar voor de democratie en moet hij het liefst het land uitgezet worden, of integreren!

De vraag die velen bezighoudt is: Wat is nou eigenlijk integreren? Wat verstaan we eronder en wat is de exacte definitie? Is het voldoende als je de taal spreekt, een baan hebt en volledig mee doet in de maatschappij? Of moet je ook je kleding en eetgewoontes aanpassen hoe ver ga je moet je ook je haren blonderen? Moet je naar Frans Bauer luisteren en bier drinken met carnaval om geïntegreerd te zijn of is dhr Aboutaleb een goed voorbeeld van hoe men zou moeten integreren! Blijkbaar is het voor velen in Nederland niet voldoende. Het is voor velen blijkbaar ontoereikend om door hard te werken burgemeester van Rotterdam te worden. Nee, volgens die mensen is Aboutaleb nog niet goed geïntegreerd omdat hij een dubbele paspoort heeft! Hoe ver moet je gaan? vragen we ons soms af! Waarom noemt niemand André Rouvoet slecht geïntegreerd, hij kan nog steeds, euthanasie en het homohuwelijk niet goedkeuren. Ik vraag me soms af wat er zou gebeuren als Albayrak of Aboutaleb zo’n opvatting zouden hanteren?! Het bovenstaande schetst een klein stukje van de werkelijkheid van de huidige Nederlandse samenleving. Hier rijst de vraag: Is Nederland eigenlijk wel klaar voor integratie? Is Nederland klaar voor een niet westerse burgemeester of een niet westerse minister?

Integratie is het proces waarbij verschillende componenten samensmelten tot een geheel. In de sociologie en in de politiek is integratie een veelgebruikte term om de samensmelting van meerdere bevolkingsgroepen in de maatschappij aan te duiden Een kenmerk is volgens de definitie, dat beide groepen aanpassingen maken. Wanneer er sprake is van eenzijdige aanpassing heet dit assimilatie! Dus integratie moet van twee kanten moet komen. Over de tweede kant wordt echter hard gezwegen.

Wellicht betekent integratie ook dat we de imams die vrouwen geen hand wil geven maar moet accepteren en hun opvattingen moeten respecteren. Hij doet immers onze maatschappij en de waarden en normen binnen onze maatschappij toch geen kwaad! Misschien betekent integratie dat we maar moeten accepteren dat er mensen zijn die een hoofddoek willen dragen. Aan de andere kant mogen we wel verwachten dat deze mensen volwaardig meedoe in de maatschappij. Dat wil zeggen de taal leren en meedoen op de arbeidsmarkt en deelnemen aan activiteiten binnen de samenleving zoals bijvoorbeeld, lid van een vereniging,een stichting of vrijwilligers werk. En wat ze voor kleren dragen, wat ze willen eten of drinken en naar welke muziek ze luisteren mogen ze wat mij betreft allemaal zelf weten.

Als we in Nederland met zijn allen deze opvatting erop nahouden, zullen we het veel prettiger kunnen hebben.

Sajjad Rahnama’i

Fractie-voorzitter GroenLinks Heerlen