Als 22-jarige student ben ik momenteel bezig met mijn pre-master ‘’Rechtsgeleerdheid’’ aan de Universiteit Maastricht. Tevens ben ik al sinds 2016 actief voor GroenLinks en heb ik verschillende politiek-leidinggevende functies mogen bekleden. Als geboren en getogen Heerlenaar is mij bekend welke problemen er spelen binnen onze mooie gemeente. Als student die middenin de maatschappij staat beleef ik ze ook. Vooral het nalatig klimaatbeleid, de vergrijzing en de armoede zijn zichtbaar. Op ieder probleemstuk heb ik een goed en concreet plan uitgewerkt, dat ik alleen met jullie hulp kan doorvoeren in ons gemeentelijk beleid. Dit is waar ik voor sta.

Ter illustratie van mijn plannen zal ik per thema een van mijn concrete maatregelen voordragen.

Klimaat
Ook in Heerlen zagen we met de waternood de consequenties van klimaatverandering. Naast de economische schade zijn er ook tientallen mollen, konijnen en andere gronddieren overleden. Deze situatie mag niet nog verder uit de hand lopen. De bouwsector is een grote CO2-uitstoter. Ten behoeve van het klimaat moet de bouwsector daarom ten alle tijde voldoen aan het ‘’circulariteitsvereiste’’. Dit vereiste houdt in dat voor een bouwvergunning er (middels een CO2-label) aangetoond moet worden dat:
- bij afbraak vrijwel alle materialen gespaard zullen worden voor hergebruik;
- bij nieuwbouw uitsluitend herbruikbare materialen zullen worden gebruikt.

Vergrijzing
De vergrijzing blijft in Heerlen sterk toenemen omdat er meer ouderen bijkomen terwijl jongeren onze stad blijven verlaten. Dit met als gevolg dat er cruciale tekorten ontstaan in de zorg en het stadscentrum leeg staat. Dit probleem kan getackeld worden door onze stad aantrekkelijker te maken voor jongeren. Denk hierbij aan onder andere een subsidie voor het laten opknappen van verloederde studentenwoningen in ruil voor een tijdelijke bevriezing van huurverhogingen, en het uitbreiden van ons nachtelijk OV-netwerk. Heerlen zal onder andere hiermee een stad zijn voor zowel jong als oud!

Armoede
Heerlen verkeert al voor een lange tijd in uitzonderlijk veel armoede. Het is tijd voor verandering, en dat begint bij de zorg voor onze kinderen. Hiermee wordt het armoedeprobleem bij de kern aangepakt. Zo bekommert een Heerlenaar zich eerst om diens gezondheid, voordat hij of zij zich kan bekommeren om diens financiële situatie.
In Heerlen heeft maar liefst één op de drie kinderen nog nooit een tandarts bezocht. Dit komt doordat financieel kwetsbare ouders bang zijn voor onvoorziene kosten. Het is onacceptabel dat je aan het gebit van een kind kunt aflezen wat zijn of haar financiële situatie is. Daarom dient er op iedere middelbare- en basisschool een schooltandarts aanwezig te zijn, die ieder kind jaarlijks controleert. Een gezond kind leidt immers tot een gezonde familie, wat leidt tot een financieel weerbaardere familie!

Dit zijn allemaal voorbeelden die ik veel uitgebreider heb verwerkt in het verkiezingsprogramma. Met dit groen en progressief beleid ga ik ervoor om Heerlen veel stappen dichter bij de oplossing te brengen. Heb je nog vragen? Mail me gerust op: tosha@live.nl.

Bekijk de video van Tahir Nefjodov.