Kostenoverschrijding maankwartier en verzelfstandiging Schunck

De fractievoorzitter Sajjad Rahnama-ï was gisteren op de raadsvergadering waarbij hij 2 moties heeft ingediend.

 

Kostenoverschrijding maankwartier

Namens GroenLinks heeft Sajjad wederom gevraagd om openbaar making van rapport TAUW en daartoe een motie ingediend. Deze werd gesteund door de gehele oppositie, maar niet de meerderheid.
Barry Braeken legt uit dat de kostenoverstijging van ca 8 miljoen verwijtbaar is door fouten tijdens de aanbesteding. De wethouder geeft de fouten grif toe.
In de schorsing aangevraagd door de oppositie heeft Sajjad samen met Charles Claessens van CDA een motie van afkeuring geschreven welke door de gehele oppositie is ingediend. De wethouder had het er moeilijk mee en de SP was opvallend stil.
GroenLinks heeft al mede op aanraden van Harrie Winteraeken een series aan art 35 vragen gesteld.
 
 
 
 

Verzelfstandiging Schunck

Vorige keer is gebleken dat de coallitie verdeeld is hierover. De SP is tegen, samen met CDA en GL hadden we dus de vorige keer het kunnen wegstemmen. Uit de hoge toverhoud van Paul Depla is een orde voorstel uitgehaald ingediend door Jan Bertholet en daarmee is de coalitie gered. Gisterenavond kwam de discussie weer aan bod maar nu hadden meer mensen nog twijfels. Er is weer een orde motie ingediend door Bertholet om een onderzoekscommissie in te stellen en extern advies in te winnen. Voor GroenLinks ging het allemaal te snel en zijn we tegen verzelfstandiging in deze vorm waarbij de bibliotheek- en muziekschoolfunctie volledig uit handen wordt gegeven.