Wegend de uitbraak van het nieuwe Corornavirus houden we dit jaar geen LENTEBORREL GroenLinks Parkstad. Deze stond gepland voor zondag 17 mei in Brunssum ( Triade 44) met als thema: KLEDING: duurzaam en kind- en klimaatvriendelijk. Maar uitstel is geen afstel! Focus nu op Corona: let op jezelf en elkaar en blijf gezond.