De komst van het Heerlense urban sportpark is vorig jaar vastgesteld, maar er zijn nog steeds geen concrete plannen voor de bouw ervan. Voor ons, maar vooral voor de skaters, een reden voor actie!

Daarom hebben wij -29 juni- samen een symbolisch, wielloos skateboard overhandigd aan de wethouder Sport, met als boodschap: ‘Meer vaart erin!’

Dit bleek effectief, want de wethouder heeft toegezegd dit jaar nog een tijdplan op te stellen. Daarnaast wordt bij de eerstvolgende begroting budget vrijgemaakt voor de bouw van de toekomstige regionale trekpleister.

We zitten op de goede weg en zullen blijven knokken totdat het urban sportpark er staat!