In het Covenant of Mayors hebben de burgemeesters van diverse Europese steden zich tot doel gesteld om o.a. een actieplan voor duurzame energie op te stellen, en daarmee de CO2-uitstoot voor 2020 20% terug te dringen. GroenLinks raadslid Sajjad Rahnama’i roept via een motie het college van B&W van Heerlen op zich bij dit Covenant aan te sluiten.

GroenLinks Heerlen e.o.

De raad van de gemeente Heerlen, in vergadering bijeen op 22 oktober 2008,

Overwegende dat,

Milieuproblemen iedereen aangaan en grensoverschrijdend zijn. CO2-uitstoot of klimaatveranderingen houden immers niet opeens op bij de grens van een land of stad.

Overwegende dat,

Duurzaamheid hoog op de Europese agenda staat en aandacht voor het milieu in een stroomversnelling is geraakt.

Overwegende dat,

Reeds enkele Nederlandse steden zich hebben verbonden aan het Europese Covenant of Mayors.

Overwegende dat,

We in Heerlen milieu en met name ook schone lucht erg belangrjik vinden.

Is van mening dat,

De gemeente Heerlen zich ook dient aan te sluiten bij de gemeenten die zich verbonden hebben aan het Europese Covenant of Mayors.

Draagt het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen op om,

De gemeente Heerlen op te geven voor plaatsing op de lijst van gemeentes verbonden aan het Europese Covenant of Mayors en het convenant te ondertekenen

En gaat over tot de orde van de dag.
M.S. Rahnama’i
Fractie voorzitter GroenLinks Heerlen e.o.

Zie bijlage voor de tekst van het Covenant of Mayors.