GroenLinks Fractie-voorzitter Sajjad Rahnama’i geeft zijn opinie:

Geert Wilders is een zeer apart fenomeen. Niet alleen zijn uiterlijk maar ook zijn uitspraken en idealen doet menigeen verwonderen. Wij moeten er voor waken dat mensen zoals Wilders, die toegang hebben tot de media, door onverstandige en onzinnige oproepen onze maatschappij niet verder polariseren. De recente uitspraken van Wilders doen in een week meer kwaad dan jaren lange pogingen van de regering en lokale initiatieven om tolerantie en rust binnen de samenleving te brengen. Nederland is een multiculturele samenleving. Dit is nu eenmaal een gegeven en we moeten met zijn allen leren om ermee om te gaan. Net zo zeer dat moslims zich moeten aanpassen aan de westerse normen en moeten , integreren’ moeten de andersdenkenden, verdraagzaamheid opbrengen voor de moslims. Integratie en verdraagzaamheid moeten in balans zijn, wil er sprake kunnen zijn van rust en wederzijds respect.
De ,Islam hetze’ van de afgelopen jaren vormt een groot gevaar voor de veiligheid en vrede in de westerse samenvatting. De pogingen om de moslims en de Islam in een kwaad daglicht te brengen zijn op zijn minst opvallend te noemen. Het lijkt wel of men alles aangrijpt om de Islam aan te pakken. Niet alleen worden de moslims geassocieerd met het terrorisme en de verschrikkelijke aanslagen van 11 september, maar ook de fundamentele beginselen van de Islam worden bekritiseerd. Terwijl ook het christendom en het jodendom seks voor het huwelijk verwerpen en zelfs als zonde aanmerken, worden de moslims in de media neergezet als onderdrukkers van vrouwen, omdat traditionele moslims hun dochters het liefst als maagd zien trouwen!
De discussie over burka dragende moslimvrouwen worden vrijwel wekelijks aangehaald, terwijl niemand zich afvraagt om hoeveel vrouwen het daadwerkelijk in Nederland gaat.
Niet allen christenen zijn zo streng dat ze geen televisie, internet en verjaardags feestjes tolereren, maar daar heeft niemand het over!
Na de Holocaust is het jodendom in een taboesfeer terecht gekomen en durft niemand ook maar een woord te schrijven over het jodendom en hun gebruiken. Het katholieke geloof werd na de aanslagen van de ETA in Spanje in de jaren 80 en 90 nergens onder vuur genomen.
De Islam moet het echter altijd ontgelden.
Mensen als Wilders zijn alleen uit op publiciteit en zelfpromotie. Voor hen zelf en hun partij.
Neem de anti-islam uitspraken van Wilders weg en er blijft niets over van zijn ideologie en zijn gehele partij. Een partij die zijn bestaansrecht ontleent aan haat jegens een groep mensen van welke aard dan ook heeft, naar mijn idee, geen bestaansrecht.
Wilders doet steeds maar bontere uitspraken in de hoop dat hij media aandacht krijgt. Helemaal leuk voor hem wordt het wanneer hij daadwerkelijk bedreigd of mishandeld wordt door een losgeslagen extremist. Dan krijgt Wilders continu media aandacht en stijgt zijn partij in de peilingen. Wat de meeste mensen niet beseffen, is dat dit ten koste gaat van vrede en verdraagzaamheid binnen onze samenleving.
Daar is een taak voor de overheid om Wilders en een ieder die tot haat en polarisatie aanzet te stoppen. We moeten niet alleen de extremistische Imams aanpakken die de homoseksuelen beledigen en aanvallen maar ook de Wilders-achtige personen die tot haat aanzetten jegens de Moslims. Alleen wanneer beide zaken gelijk behandeld worden zal er hoop zijn op vrede en verdraagzaamheid van religie, afkomst en idealen.

 

10 augustus 20007
Sajjad Rahnama’i
Fractie-voorzitter GroenLinks Heerlen
Sajjad_r@yahoo.com