Bestuur Parkstad stelt nieuwe commissies in.

Het bestuur van GroenLinks Parkstad is nu serieus bezig om de afdeling nieuw leven in te blazen. Twee zaken staan daarbij op de eerste plaats: nieuwe leden en activiteiten. Daarvoor zijn commisies in het leven geroepen.

De commissie Nieuwe Leden wil enerzijds mensen die zich hebben aangemeld als nieuw lid een warm welkom bieden. Elk nieuw lid zal benaderd worden om kennis te maken met de afdeling. Anderzijds houdt de commissie zich bezig met het werven van nieuwe leden. Daarbij gaat het niet alleen om de bekende gemeenten Heerlen, Landgraaf en Kerkrade, maar ook om de gemeenten Voerendaal, Simpelveld en Brunssum.

Voorlopig bestaat de commissie uit:

  • Annet Brouwers: Bestuur en Kerkrade
  • Mireille Haex: Landgraaf
  • Timoer Reijnders: Bestuur en Heerlen

Wil je ook meedoen, meld je dan aan bij Timoer Reijnders, email: timoerreijnders@gmail.com. Je kan dan afspreken welke vorm je deelname kan aannemen. Denk niet dat het altijd gaat om een zeer grote betrokkenheid, ook meer incidentele medewerking kan belangrijk zijn.

 

De tweede commissie is de Permanente Campagne Commissie of Activiteitencommissie. Deze commissie zal zich bezighouden met verkiezingscampagnes (te beginnen met de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2019), maar ook met allerlei andere politieke acties, zoals rond Tihange, de voorgenomen golfbaan bij Rolduc, de toekomst van het Sibelco terrein, etc. De bedoeling is, dat GroenLinks in Parkstad een veel duidelijker gezicht krijgt.

Voorlopig bestaan de commissie uit:

  • Stef Blom: Bestuur (voorzitter)
  • Annette Brouwers: Bestuur en Kerkrade
  • Chenna Kuypers: Voerendaal en manager nieuwe media
  • Odin Westen: Heerlen

Wil je ook meedoen, meld je dan aan bij Stef Blom, email: sblom@wxs.nl. Ook hier hoeft het niet altijd te gaan om een zeer grote betrokkenheid, ook meer incidentele medewerking kan belangrijk zijn. We denken bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om de commissie speciaal voor een bepaalde actie uit te breiden.