ZWERFAFVAL 2

Nieuw voorstel voor statiegeldalliantie 

HEERLEN , De Limburger 30-10-2018

DOOR MEREL VISSCHER 

Heerlen hakt morgen een knoop door of de gemeente toch meedoet met de statiegeldalliantie. 

Dit landelijk samenwerkingsverband streeft naar het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flessen. Landgraaf, Brunssum en Nuth haakten al eerder aan bij dit initiatief, net als ruim 750 lokale overheden in Nederland en België. 

Heerlen besloot er eerder dit jaar niet aan mee te doen. Een voorstel van alle oppositiepartijen sneuvelde. Dit omdat hierin niet expliciet stond dat ernaar gestreefd moet worden dat deze kosten van de heffing niet worden doorberekend naar de consument. Dat was voor de SP en voor GroenLinks onaanvaardbaar. 

Toch is een meerderheid van de politiek het juist wel eens met de doelstelling van de alliantie: het terugdringen van zwerfafval. Op initiatief van de PvdA, samen met de SP en GroenLinks, is er daarom opnieuw  gekeken naar een aanpassing van het voorstel. Hierin staat nu onder meer dat de alliantie ook vooral bij het bedrijfsleven moet aandringen op een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken. 

Op een raadsmeerderheid kan de motie al rekenen, maar de indieners streven ernaar om de hele gemeenteraad morgenavond unaniem het voorstel te laten ondertekenen.