De fractie van Groenlinks Heerlen gaat vanaf september maandelijks open bijeenkomsten organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten zal fractievoorzitter Ewout Tijdeman de belangstellenden informeren over de stand van zaken binnen de gemeentepolitiek en kunnen belangstellenden vragen stellen en punten naar voren brengen.

Het doel van deze bijeenkomsten is tweeledig. Enerzijds wil de fractie weten wat er binnen de Heerlense samenleving speelt, zodat de fractie de belangen van de Heerlenaren zo goed mogelijk kan behartigen. Anderzijds hoopt de fractie meer betrokkenheid te creëren bij de Heerlenaren voor de lokale politiek.

 

De open bijeenkomsten - telkens van 19:00u tot 20:00u - zijn op de volgende data gepland in het gemeentehuis van Heerlen:

 

  • Maandag 24 september
  • Maandag 29 oktober
  • Maandag 26 november
  • Maandag 17 december

 

Men hoeft geen lid te zijn van Groenlinks om deel te nemen aan deze open bijeenkomsten.