Openbare orde & Cultuur en onderwijs

Passages uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks over openbare orde en cultuur en onderwijs.

Openbare orde•Groenlinks wil betere inzet van wijkagenten en aanpak van criminaliteit in de wijken. (b.v. woning inbraken)•Groenlinks wil vrijgave / regulering softdrugs, gemeentelijke hennepteelt en aanpak van (vaak onveilige) hennepteelt in woonhuizen.

Cultuur en onderwijsGoed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor kansen op een goede toekomst. En een bloeiende cultuur stimuleert creativiteit, variatie, openheid en nieuwsgierigheid. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om de kunsten uit te oefenen, of dat nu schilderkunst is, of dans, muziek, toneel of cabaret. GroenLinks Heerlen:• streeft naar de benoeming van een cultureel ambassadeur, om kennis en ervaring te bundelen; • wil goede scholing, faciliteiten (zoals atelierruimte) en arbeidsvoorwaarden voor kunstenaars;

• wil meer aandacht, waardering en profilering voor Muziekschool Heerlen; • wil een betere samenwerking tussen de diverse podia in Parkstad Limburg (schouwburg, Glaspaleis, poppodia, buurthuizen); • wil dat er voor- en naschoolse opvang voor kinderen is (zoals bijv. in de 'brede' school); • vindt dat voorkomen moet worden dat jongeren zonder diploma de school verlaten; • wil dat Heerlen voor studenten een aantrekkelijke studentenstad wordt, met o.a. voldoende en goede huisvesting; • wil een betere toegang tot de digitale wereld, bijv. via het uitbreiden van het aantal digitale trapveldjes.