Prestigieuze Kootstra Talent Fellowship voor Heerlens raadslid Sajjad Rahnama’i

De fractievoorzitter van GroenLinks Heerlen, Mohammad Sajjad Rahnama’i (35), is dit jaar een van de onderzoekers aan wie de Kootstra Talent Fellowship is toegekend.

De Raad van Bestuur Maastricht UMC+ stelt jaarlijksmiddelen ter beschikking voor talentontwikkelingonder jong wetenschappelijk talent. Deze middelenworden ingezet ten behoeve van de beurs “KootstraTalent Fellowship”. Het fellowship is bestemd voorhet aanstellen van onderzoektalent.De fractievoorzitter van GroenLinks Heerlen, Mohammad Sajjad Rahnama’i (35),is dit jaar een van de onderzoekersaan wie de Kootstra Talent Fellowship is toegekend. Rahnama’iis eind vorig jaar cum laude gepromoveerd aan deUniversiteit Maastricht. Zijn onderzoek naar debehandeling van het overactieve blaassyndroom, aande vakgroep urologie van het academisch ziekenhuisMaastricht, is reeds eerder in de prijzen gevallen metonder meer de Mozaïekprijs gegeven door deNederlandse Organisatie voor WetenschappelijkOnderzoek (NWO) en de professor Moonen prijsgegeven door de Nederlandse vereniging voorurologie (NVU). Naast zijn werkzaamheden alsuroloog in opleiding is Rahnama’i tevens raadslid enfractievoorzitter aan de gemeenteraad van Heerlen.

http://crispmaastricht.nl/?page_id=1347