MAANDAG 18 MAART 20.00 uur POLITIEK CAFE GROENLINKS PARKSTAD in DE WIETSJAF met ANDY ROSSEL NR. 3 van GROENLINKS LIMBURG

Op maandag 18 maart 2019 presenteert Andy Rossel de 10 speerpunten van GroenLinks Limburg:

  1. De provincie Limburg gaat een koppositie innemen op het gebied van klimaatbeleid en duurzaamheid, met als doelen eenklimaatneutrale organisatie in 2030 en klimaatneutrale provincie in 2050.
  2. De provincie Limburg stimuleert het vormgeven van de circulaire economie.
  3. De Provincie neemt een actieve en regisserende rol in de energietransitie op zich.
  4. De Provincie zet in op verbinding met het Europese HSL-netwerk en de verbetering van de regionale spoorlijnen.
  5. Continueren van de sociale agenda, met in acht nemen van monitoring van de resultaten en budgettering.
  6. Het uitvoeringsprogramma fiets wordt ook na 2019 voortgezet en er wordt budget voor vrijgemaakt.
  7. De activiteiten op Maastricht Aachen Airport worden afgebouwd.
  8. De provincie Limburg formuleert actief natuurbeleid gekoppeld aan het Nationaal Natuur Netwerk en trekt er ruimhartig budget voor uit.
  9. De provincie zet in op en stimuleert circulaire, natuur-inclusieve landbouw en veeteelt.
  10. Watervervuiling wordt proactief tegengegaan.

 

Andy Rossel, kandidaat uit Parkstad

Andy is momenteel de fractievoorzitter en statenlid voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Limburg tot 20 maart aanstaande.

Op 20 maart is hij weer verkiesbaar als statenlid.

 

Andy Rossel, Nr. 3 voor GroenLinks Limburg

Met Andy Rossel kiest GroenLinks voor een ambitieuze politicus die naast het groene karakter van de partij juist ook het sociale aspect wilt aanzwengelen op provinciaal niveau.

GroenLinks Limburg wil een Limburg dat over de grenzen kijkt:

Limburg is qua landgrens de meest internationale provincie van Nederland. Betere, duurzame grensoverschrijdende infrastructuur en minder verschillende regels tussen de buurlanden moet ertoe leiden dat de aantrekkelijkheid van Limburg om te wonen, werken en studeren verder toeneemt.

Over Andy

Andy is sinds 2006 lid van GroenLinks en al van meet af aan zeer actief betrokken bij de partij. Eerst vooral bestuurlijk betrokken op lokaal en provinciaal niveau en vanaf 2010 als volksvertegenwoordiger / raadslid in Kerkrade / statenlid voor de provincie. In zijn dagelijks leven is hij werkzaam in de arbeidsbemiddeling van technische professionals voor met name de industrie. Hij studeerde HEAO Management, Economie en Recht. Andy heeft zich als GroenLinks politicus sterk gemanifesteerd tot iemand die de standpunten goed kan vermarkten; binnen en buiten de politieke arena.