Reactie GroenLinks lijsttrekker Rahnama'i op artikel in het LD wordt niet gepubliceerd door de krant

Het LimburgsDagblad is schijnbaar enkel geïnteresseerd in sensatie en niet in feiten. Dat er feitelijke onjuistheden in hun artikels staan maakt de redactie schijnbaar niets uit. Ook van hoor- en wederhoor is geen sprake bij deze redactie. Op onderstaande reactie is helaas ook geen antwoord gekomen!

Beste redacteur,
Graag wil ik kort reageren op het artikel van afgelopen zaterdag in het LD over het verkiezingsprogramma van GroenLinks Heerlen.
Het moet van mijn hart dat ik absoluut niet kan begrijpen waarom dat artikel is geplaatst en ook vooral met de wijze waarop.
GroenLinks Heerlen is een kleine afdeling en toch hebben we in de afgelopen raadsperiode veel bereikt. We hebben meerdere moties ingediend, deze zijn ook vaak aangenomen en uitgevoerd. GroenLinks heeft ook initiatiefvoorstellen, raadvragen en interpellaties ingediend. Van al deze zaken stond nooit iets in de krant!
Van het genoemde artikel in de krant is voor mij volstrekt onduidelijk waar het vandaan komt? Wat is nou de nieuwswaarde? Wat is de achterliggende motivatie?
Er staan feitelijke onjuistheden in en er zijn zaken genoemd die niet in ons verkiezingsprogramma voorkomen, zoals over Furtuna etc....
Ik weet niet waarom de krant de kleine fractie van GroenLinks Heerlen wil pakken. Dat we nooit in de krant komen in positieve zin ondanks dat we volop meedoen en ook wel soms iets bereiken is nog tot daar aan toe. Maar dat er doelbewust gekozen wordt voor het negatief neerzetten van ons, en dat ook nog met feitelijke onjuistheden is volstrekt onbegrijpelijk!
GroenLinks heeft geen 48000 euro campagnegeld, zoals andere partijen. We hebben ook geen wethouder die met een sjaal van onze partij, wethouderszaken vervult en in de krant komt. We kunnen niet met driehoeksborden al ver voor de afgesproken tijd de verkiezingen in gaan en de hele stad zo versieren.
Wat we wel kunnen, doen we, met een paar man. Ons campagne team bestaat uit ikzelf, een enthousiaste lid die gehandicapt is en op een scootmobiel zit en een 75 jarige raadslid. We hebben ons uit de naad gewerkt en een heel goed verkiezingsprogramma geschreven van meer dan 250 punten op meer dan 54 pagina's. Inhoudelijk schrijft u er niets over. Maar het is wel triest dat u ons pakt op een bijzin die uitgelegd kan worden dat het over een andere gemeente gaat en dat, vermengd met oude zaken en feitelijke onjuistheden, wordt dan op de voorpagina ge-etaleerd, kort voor de verkiezingen. Waarom? Die vraag laat mij niet los, Waarom doet u dat?
Ik weet het niet en kan het ook niet begrijpen, maar het moest echt van mijn hart, want ik slaap er slecht van.
Wij werken ons uit de naad om onze idealen naar voren te brengen We zijn klein in omvang en geld, maar groot in inzet. Het is erg jammer dat we gepakt worden door de krant. Ik ben zeer teleurgesteld en boos hierover. 
De titel (GroenLinks Heerlen blundert weer) zet ons neer als een stel sukkels die het programma van een andere gemeente heeft gekopieerd. Dat is pertinent niet waar! We hebben er juist heel veel tijd en moeite ingestoken en een zeer uitgebreid en gedegen programma geschreven en daar hebben mijn collega's en ik hard aan gewerkt. Ik ben er trots op en ik durf te stellen dat sommige grote partijen niet zo'n uitgebreid programma hebben. U doet ons hiermee geen recht aan. Ik ben uiteraard machteloos wanneer zo'n artikel in de krant komt. Ik wil ook geen reactie van u met zaken als, journalistieke vrijheid etc. Dat staat buiten kijf. Dat begrijp ik allemaal. Het gaat mij om journalistieke ethiek.
Het zou m.i. van lef en ethisch inzicht getuigen als u deze mail op dezelfde wijze, met dezelfde tam tam en met kleurenlogo op de voorpagina en op uw website zou plaatsen. Het zal waarschijnlijk niet gebeuren want ook dat valt onder vrijheid!
Ik moest u dit toch schrijven omdat het mij hoog zat, al het hele weekend.
  Beste groet,
Dr. M.S. Rahnama'i Lijsttrekker GroenLinks afd Heerlen e.o.