GroenLinks Heerlen e.o. vraagt Heerlen om na te gaan of ook hier snoeiafval als energiebron gebruikt kan worden.

Het is tegenwoordig mogelijk om via een biomassacentrale energie op te weken uit snoeiafval, wat dan warmte en groene stroom oplevert. Aangezien het composteren van snoeiafval geld kost en het gebruik van houtsnippers als bodembedekking van paden en dergelijke door het op den duur vergaan van deze snippers leidt tot extra CO2-emissie, verzoekt GroenLinks Heerlen e.o. het college om eens na te gaan of het in onze gemeente ook mogelijk is om uit dit snoeiafval energie te winnen.

Natuurlijk zou daarbij dan zowel het gemeentelijk snoeiafval dat ontstaat door onderhoud van bos, plantsoenen en groenstroken gebruikt kunnen worden als het snoeiafval dat bij burgers door tuinonderhoud ontstaat gebruikt kunnen worden.

Aangezien dit reeds bij een aantal andere gemeenten (waaronder Sittard dat hierbij de primeur had) ten volle tevredenheid wordy gebruikt zal GroenLinks Heerlen e.o. artikel 35 vragen hieromtrent indienen, waarbij tevens aan het college gevraagd wordt om iemand naar het minicongres “Energie uit snoeihout”, dat op 3 november 2011 in Eindhoven gehouden zal worden, te sturen om hier eens na te  gaan welke mogelijkheden er zijn, welke problemen men eventueel kan tegenkomen  en om eens te kijken hoe andere gemeenten zoals Eindhoven, Zwolle en Breda hier mee omgaan.