Motie unaniem aangenomen

De motie waarin gevraagd wordt dat Heerlen zich aansluit bij de statiegeldalliantie is unaniem aangenomen door de raad. Het gaat hierbij op korte termijn om het terugdringen van zwerfvuil. Uiteindelijk gaat het echter om het (her)invoeren van statiegeld op verpakkingen. Dat moet landelijk aangepakt worden en deze motie is een aansporing daartoe (in het verband van de landelijke statiegeld alliantie).

Essentiëel hierbij is, dat niet de burger, maar de bedrijven moeten opdraaien voor de kosten hiervan.