Toelichting Fractie GroenLinks Heerlen

Naar aanleiding van de artikel 35 vragen van GroenLinks Heerlen over de muurschilderingen in Heerlen zijn uit verschillende hoeken diverse reacties binnengekomen. De vragen van onze fractie worden o.i. helaas door sommigen uit hun verband gehaald....

 Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de kunstwerken te verbieden of te verwijderen. Daarnaast heeft onze fractie geen enkele waardeoordeel over de muuschilderingen. Nadat diverse mensen vragen hadden gesteld over de bedoeling en de betekenis van de muurschilderingen heeft onze fractie besloten om de vragen aan het college van burgemeester en wethouders door te geleiden. Wij denken dat het goed zou zijn om met zijn allen de discussie aan te gaan welke muurschilderingen bij Heerlen passen en of daar beleid over bestaat. Ook zijn we benieuwd hoe de keuze van sommige schetsen is gemaakt. Het is nadrukkelijk niet onze wens om welke vorm van kunst dan ook te verbieden of te censureren. Een mogelijke uitkomst van een discussie hieromtrent zou zijn dat (zoals wij ook voorstellen), verhelderende tekst of borden bij de kunstwerken geplaatst wordt om het e.e.a. te verduidelijken en meer begrip en tollerantie te verkrijgen bij (een bepaald deel van) het publiek. Het voorbeeld dat sommigen in een van de prenten een Moslima cq Maria dient in deze niet uit verband te worden gehaald. Er zijn ook voorbeeld van mensen die verheerlijking van dierenleed en aggressie in sommige beelden interpreteren. Er zijn ook burgers die de tekeningen niet bij onze stad vinden passen en liever kunstwerken hadden gezien met een link naar de historie van de stad (de Mijnen of de Romijnse origine van de stad).  Het zijn enkel voorbeelden van reacties en geven in iedergeval ons inziens aanleiding tot een interessante discussie. Onze fractie heeft uiteraard net als velen,  vrijheid van kunstuitingen en tolerantie zeer hoofg in het vaandel.