Dat wil niet zeggen dat we helemaal niets hebben gedaan. Toen duidelijk werd dat de coronacrisis nog wel een tijdje zou duren, heeft de schaduwfractie wel twee keer fysiek vergaderd. Daarna is overgegaan tot videovergaderen. Sinds de vorige ALV hebben we elf bijeenkomsten gehad. We vergaderen nu om de twee weken.

De groep is sinds de vorige ALV wel geslonken. Nu maken van de schaduwfractie deel uit: Harrie Winteraeken, Odin Westen, Sylvia Vaessen, Tahir Nefjodov, Ali Daliry en Karin van Doormaal. Stef en Robert hebben zich teruggetrokken. Stef blijft wel op de achtergrond meedenken.

Er is één nieuwsbrief uitgebracht. De tweede verschijnt binnenkort. De website is geactualiseerd.

Verder is er een brief naar de gemeente Heerlen gestuurd met een oproep om aan te sluiten bij het landelijke appel van gemeenten om 500 vluchtelingenkinderen in Nederland op te vangen, en ervoor te zorgen dat een deel van deze kinderen binnen de gemeente Heerlen een thuissituatie vindt. Een dergelijke oproep kwam ook van partijen in de gemeenteraad; de motie werd door de raad aangenomen.
Aan een actie rond het basisinkomen wordt nog gewerkt. Hier heeft vooral Stef Blom zich in verdiept. Bijdragen hierover staan op de website. Dit onderwerp komt in elk geval ook in het verkiezingsprogramma aan de orde.

Momenteel werken we aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Als uitgangspunt is het verkiezingsprogramma van 2018 genomen. Hoofdstuk voor hoofdstuk wordt dat waar nodig aangepast. In de loop van dit jaar, dus ruim voor de verkiezingen, moet het klaar zijn. Wil je hier ook over meedenken? Laat het ons dan weten via heerlen@groenlinks.nl.