Themabijeenkomst Groenlinks in Heerlen over de Sociale Agenda

 

Groenlinks Heerlen en Groenlinks Limburg organiseren op zaterdag 17 november in Café Pelt in Heerlen een themabijeenkomst met als onderwerp ‘De Sociale Agenda’. De bijeenkomst begint om 15:00u.

Tijdens de bijeenkomst kunnen kiezers de 2 kandidaten van Groenlinks voor de Provinciale Statenverkiezingen uit Parkstad Odin Westen en Andy Rossel ontmoeten. Je kan ze vragen stellen en met hen in discussie gaan. Ook kunnen deelnemers bijdragen aan het verkiezingsprogramma van de partij.

De onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan bod komen:

Armoede.

Parkstad is een arme regio, met veel mensen in de laagste inkomensklassen. De aanpak van jeugdzorg, AWBZ, werkloosheid, wijkgebonden ondersteuning en WMO behoort daarom tot de primaire aandachtspunten. Om deze probleemgebieden aan te pakken is samenwerking nodig. Zo probeert men in Kerkrade door middel van een unieke samenwerking met diverse partijen onder de naam ‘Alliantie Sociaal Verzet’, bezuinigingen op dit vlak tegen te gaan.

Veiligheid van lhbti’ers.

(lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen).

Groenlinks maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van lhbti’ers. Recente aanvallen op lhbti-jongeren in Heerlen tonen een verharding van de tegenstellingen.

Belangstelling voor het milieu.

Arme mensen hebben weinig belangstelling voor het milieu. We zien dan ook dat Parkstad achterloopt bij het behalen van milieudoelstellingen. Zorg voor het milieu vraagt in onze omstandigheden een speciale strategie.

Centrumontwikkeling.

In verschillende gemeenten in Parkstad speelt de ontwikkeling van het centrum een belangrijke rol in de discussie. Daar horen kostbare investeringen bij, die enerzijds bijdragen aan de leefbaarheid van de stad, maar anderzijds concurreren met de belangrijke investeringen in mensen.

De bijeenkomst zal aanvangen met een inleidend gesprek. Vervolgens zal in kleinere groepen dieper ingegaan worden op onderwerpen uit de sociale agenda. Dit aan de hand van een paar stellingen die de visie van GroenLinks Limburg benadrukken.

Andy Rossel andyrossel@hotmail.com

Odin Westen odin.westen@gmail.com