Op 23 januari 2020 was het verzoek tot royement van Ewout Tijdeman, door het Bestuur van de GroenLinks afdeling Parkstad Limburg, geagendeerd in de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Parkstad Limburg.

Naar onze mening heeft Ewout Tijdeman met zijn verlaten van de fractie van GroenLinks en het niet ter beschikking stellen van zijn gemeenteraadszetel voldoende reden gegeven om voor royement van zijn lidmaatschap van GroenLinks in aanmerking te komen. Daarenboven is zijn functioneren als gemeenteraadslid volgens ons beneden verwachting en deels ook onaanvaardbaar geweest. 

De ledenvergadering heeft unaniem met het standpunt van het bestuur en met verzoek tot royement ingestemd. Op 4 februari 2020 heeft het bestuur van de afdeling Parkstad Limburg, het Bestuur van GroenLinks (landelijk) de procedure tot royement van Ewout Tijdeman als lid van GroenLinks in gang te zetten.

Namens het bestuur van de afdeling Parkstad Limburg van GroenLinks,

Ali Daliry, voorzitter