Mijn naam is Marie Maget, ik ben 24 jaar oud en sinds bijna 5 jaar woon ik in Heerlen. Geboren en getogen ben ik in Saarbrücken, Duitsland, maar de studie tot ergotherapeut op Zuyd Hogeschool heeft me naar de leuke stad Heerlen gebracht. 

Ik ben lid van GroenLinks omdat ik me wil inzetten voor de verbinding tussen gemeente en burgers. Jij als bewoner weet toch het beste hoe leefbaar je wijk is én hoe het beter kan! Deze kracht van burgerparticipatie moeten we benutten om tot een sociaal klimaatbeleid in Heerlen te komen. Daarvoor is het nodig, dat iedereen mee kan doen in onze samenleving, ongeacht afkomst, inkomen, beperkingen of seksuele oriëntatie.

Grote problemen, zoals o.a. het personeelstekort in de zorg, de moeilijke situatie op de woningmarkt en de klimaatcrisis, kunnen we niet in ons eentje oplossen, maar samen kunnen we het roer omzetten. We kunnen samen werken aan een hoopvolle toekomst voor Heerlen, De Gezonde Stad.