Ik ben 53 jaar oud, geboren en getogen in Duitsland, maar woon ondertussen al bijna 25 jaar in Zuid-Limburg.

Milieuvervuiling is al sinds mijn jeugd (en nog langer) een probleem. Toen ging het over zure regen, tegenwoordig gaat het om de klimaatcrisis en verlies aan biodiversiteit. Problemen die we al veel eerder (misschien al in mijn jeugd) hadden moeten aanpakken.

Ik ben al lang actief lid van een vakbond en zet me daar in voor de rechten van werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Een inkomen waar je van rond kunt komen zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is het niet voor iedereen. Net zoals gelijke kansen in het onderwijs vanzelfsprekend zouden moeten zijn.

Ik ben lid van GroenLinks omdat de partij sociale en groene politiek combineert. Zowel de milieuproblemen als ook de sociale problemen spelen wereldwijd. Ik hoop dat onze fractie op lokaal niveau aan de oplossing kan bijdragen.