1. Er komt een zelfbewoningsplicht. Dit houdt in dat als je een huis koopt, je er ook in moet wonen. Hiermee wordt het idee van een huis als beleggingsobject effectief bestreden.
  2. Vanwege de toenemende vergrijzing wordt specifiek gezorgd voor aangepaste woningen voor ouderen, bijvoorbeeld in de vorm van ‘knarrenhofjes’. Door het aanbod van deze woningen te vergroten, ontstaat weer doorstroming vanuit gezinswoningen.
  3. Voor de renovatie of sloop van verouderde koopwoningen komt een stimuleringsfonds, waarbij het opkopen door woningcorporaties mogelijk wordt gemaakt.
  4. Heerlen kent bijzonder veel leegstand. Door een groot deel van deze leegstaande kantoren, winkelpanden en kloosters in de gemeente beschikbaar te stellen voor de bestemming ‘’wonen’’ kan dit probleem worden aangepakt.
  5. Om de financiële armslag van de woningcorporaties te vergroten biedt de gemeente actieve ondersteuning aan om de verhuurdersheffing sterk te verminderen of af te bouwen. Hiermee komt er meer geld vrij voor de bouw van sociale huurwoningen.