1. We geven culturele instellingen meer vertrouwen. Wij zorgen ervoor dat ze voor langere tijd verzekerd zijn van hun financiële basis, zodat ze zich in vrijheid en autonomie kunnen ontwikkelen. Iets wat onze cultuursector in tijden van corona broodnodig heeft.
  2. Onze gemeente kent veel ‘’urban’’ sporters die amper plek hebben om hun sport te beoefenen. Om onze urban sportcultuur te bevorderen pleiten wij voor het ontwikkelen van een gratis toegankelijk urban sportpark. Deze voorziening is relatief goedkoop, stimuleert een actieve leefstijl en draagt bij aan onze internationale urban reputatie.
  3. De horeca speelt een belangrijke rol binnen onze cultuur. Daarom pleiten wij voor de afschaffing van de verplichte sluitingstijden. Verplichte sluitingstijden gaan ten koste van de horecasector en moeten derhalve worden afgeschaft naar Gronings model. Hiermee zal onze horecasector zich sneller kunnen herstellen na afloop van de coronamaatregelen.
  4. Kunst en cultuur krijgen bij alle beleidsontwikkeling aandacht; beide zijn immers manieren om de dialoog met de stad aan te gaan en daarmee het beleid te laten landen bij de inwoner.
  5. Kunstactiviteiten moeten ook vanuit de buurt plaatsvinden. Dit stimuleren we door het ontwikkelen van buurtcultuurfondsen