Cultuur laat je anders kijken naar de wereld. Cultuur helpt de persoonlijke ontplooiing en maakt je blij. Cultuur is niet alleen van kunstenaars, iedereen kan zich bezighouden met cultuur. Initiatieven zoals buurtgericht werken verdienen meer steun.