1. Vluchtelingen zijn vanaf het moment van aankomst lid van onze gemeenschap en hebben daarmee meteen dezelfde rechten en plichten. Het inburgeren en vooral het leren van Nederlands worden begeleid met faciliteiten en financiële ondersteuning. Iedere migrant die de Nederlandse taal wil leren, moet daarin maximaal ondersteund worden.
  2. GroenLinks Heerlen stimuleert lespakketten in het voortgezet onderwijs met betrekking tot de democratische waarden, discriminatie, seksuele diversiteit e.d. om onze belangrijke culturele waarden te borgen en door te geven.
  3. Het COC Limburg en de Anti-discriminatievoorziening Limburg ontwikkelen in overleg met en voor het veiligheidsteam, politie en handhaving workshops waarin wordt geleerd wat de beste wijze is om de kwetsbaarheid van de genoemde groepen bespreekbaar te maken. Deze workshops worden in Heerlen aangeboden.
  4. Voor 50-plussers, transgenders en mensen met een beperking geldt dat de beeldvorming over hen en hun kansen op de arbeidsmarkt moeten verbeteren. De gemeente financiert hiervoor een lokale campagne.
  5. Geen kwetsbare groep mag het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. GroenLinks Heerlen streeft daarom naar het uitbreiden van het aantal ontmoetingsplekken voor vluchtelingen, ouderen, mensen met een beperking en de LHBTI+-community.