1. Kinderen en jongeren in een probleemsituatie hebben zelf altijd een stem in de aanpak van de hulp. Ook het kind moet aan tafel zitten wanneer de professionals over hun situatie spreken.
  2. De gemeente dient strenger op te treden tegen huisjesmelkers die kamers verhuren. Bestuurlijke boetes dienen sneller te worden opgelegd aan verhuurders en de gemeente moet de huurders meer de hand toereiken door bijvoorbeeld een platform te maken waar studenten terecht kunnen voor informatie wat hun rechten zijn en advies.
  3. Onze achterstallige studentenwoningen moeten worden opgeknapt middels subsidiëring. Het gevolg hiervan is dat meer studenten zullen worden aangetrokken tot de stad, wat resulteert in een levendig stadscentrum. Tevens zal de levenskwaliteit van de studenten in Heerlen erop vooruit gaan.
  4. Vooral gedurende de pandemie moet eenzaamheid en verveling bestreden worden. In Heerlen moet er ook voor de jeugd wat te doen zijn. Daarom worden er voldoende speel- en beweegplekken ontwikkeld in de buurten waar veel kinderen en studenten wonen.
  5. Dat er wachtlijsten zijn voor de jeugdzorg vinden we onacceptabel. Hoe langer het kind wacht, hoe meer schade er ontstaat. Daarom dient de gemeente dringend meer te investeren in een capaciteitsuitbreiding in deze tak van de gezondheidszorg.