1. Een belangrijke stap richting de energietransitie wordt gerealiseerd door woningen beter te isoleren. Er moet een subsidieregeling komen voor iedereen die zijn woning beter wil isoleren. Denk hierbij aan onder andere een subsidie voor isolerend glas en vloerisolatie.
  2. De gemeente dient ‘’regenwaterrecuperatie’’ voor zover mogelijk te subsidiëren. Regenwaterrecuperatie is het hergebruiken van opgevangen regenwater. Dit komt in Nederland nog niet veel voor terwijl het door ons vrij natte klimaat zeer geschikt is om toe te passen. Het regenwater kun je voor alle doeleinden gebruiken en bespaart waterkosten.
  3. Er komt meer financiële capaciteit voor projecten ten behoeve van de energietransitie, waaronder de verdere introductie van groene waterstof en een voortvarende voortzetting van het Mijnwaterproject.
  4. Er worden zoveel mogelijk zonnepanelen aangelegd op daken van gemeentelijke gebouwen en overdekte parkeerplaatsen.
  5. Volgens de VN is de bouwsector verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO₂-uitstoot. Daarom moet er bij vergunningverlening worden aangetoond dat er hoofdzakelijk CO₂-neutraal zal worden gebouwd.