1. Ter bevordering van het leefklimaat, verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van het risico op warmtestress, worden voor elke boom die in de bebouwde omgeving gekapt wordt, minstens twee nieuwe geplant in dezelfde wijk. Mede om fijnstof op te vangen worden langs drukke wegen (extra) nieuwe bomen geplant.
  2. De gemeente ondersteunt de initiatieven van het IVN voor de aanleg van meer tiny forests. Een tiny forest is een ‘’mini-bos’’ met inheemse plantensoorten.
  3. De gemeente zorgt voor meer afvalbakken in de openbare ruimte en voor voldoende afvalinzamelpunten in de buurten, die ook regelmatig worden geleegd en schoongehouden.
  4. De gemeente gaat intensiever handhaven op het landelijk verbod van gratis plastic zakjes. Te veel bedrijven houden zich hier nog steeds niet aan, met veel milieuschade als gevolg.
  5. De gemeente beheert parken en bermen maximaal ecologisch, ter bevordering van de biodiversiteit. Dit zodat wilde bloemen optimaal voedsel voor bijen en andere insecten kunnen zijn.