1. GroenLinks wil dat er voor elke wijk een veiligheidsplan komt. Samen met de bewoners en de lokale wijkagenten brengt de gemeente alle onveilige punten in kaart. Met deze informatie wordt het veiligheidsplan ontwikkeld en vervolgens ten uitvoering gebracht.
  2. Ten behoeve van de veiligheid dienen er minstens enkele bussen en treinen te rijden gedurende de uitgaansnachten in Heerlen. Dit is bevorderlijk voor de horecasector én de veiligheid.
  3. Radicalisering wordt tegengegaan door een sterk signaleringsnetwerk via het periodiek onderhouden van nauw contact tussen de gemeente en buurtnetwerken, middelbare- en basisscholen.
  4. De gemeente investeert meer in een robuust, snel en veilig netwerk van verharde fietspaden, fietsstraten en andere autoluwe straten. Hierbij wordt rekening gehouden met het groeiende aantallen fietsers en de toename van e-bikes. Bij de aanleg en herinrichting van wegen moet minimaal worden uitgegaan van de landelijke CROW-richtlijnen.
  5. Er worden jaarlijks vuurwerkvrije zones aangewezen door de gemeente, onder andere bij winkelcentra en zieken- en verzorgingshuizen. Dit is goed voor de veiligheid, de zorg én het klimaat.