Politie moet optreden tegen overlast en misdaad. Er moet goed naar de klachten van mensen op dit gebied geluisterd worden.

Voorkomen van criminaliteit is belangrijker dan oplossen. Daarvoor is het ook belangrijk dat mensen samenwerken om veiligheid te bevorderen.