1. Als het aan GroenLinks ligt komt er voor ouderen een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op hun behoeften.
  2. Ieder kind heeft recht op een goede tandzorg. Een op de drie kinderen heeft nog nooit een tandarts bezocht. Daarom dient iedere middelbare- en basisschool toegang te hebben tot een kindertandarts.
  3. Heerlen kent een overbelaste mantelzorg. Des te belangrijker is het dat er meer wordt geïnvesteerd in voldoende voorzieningen. De gemeente dient een onafhankelijk en uitgebreid onderzoek te verrichten naar de specifieke behoeften van onze mantelzorgers.
  4. De gemeente moet maximaal ‘’rolstoel-proof’’ worden gemaakt en bij publieke voorzieningen voldoende toegankelijk zijn voor doven en blinden.
  5. Ter bestrijding van de eenzaamheid, wordt er geëxperimenteerd met wooncomplexen waarin jongeren en ouderen samenwonen.